Workshop o Odbúravaní Blokov

Objavte svoj skrytý potenciál a zbavte sa vnútorných neviditeľných prekážok.

Vedomý zážitok života –Program prinášajúci ZMENU v našom živote, ktorú môžeme vidieť. ZMENU, aby sme mali jasnosť v živote. ZMENU, aby sme mali kontrolu nad našími emóciami a myšlienkami. ZMENU, aby sme dôverovali svojim rozhodnutiam a schopnostiam. Objavme zdroj svojich konfliktov v nás, zdroj bolesti a utrpenia. Nájdime “pravé ja”, ktoré presahuje obmedzenia. My všetci sa môžeme zmeniť. ZMENA je dobrá, môžeme sa zmeniť NAVŽDY!

Dvojdňový program prináša praktický a účinný prístup, ako nakladať s dojmami, vzorcami a emóciami. V ľudskom tele existuje sedem kľúčových energetických centier, ktoré sú zodpovedné za správne fungovanie tela, mysle a srdca. Hlboko ovplyvňujú náš fyzický, emočný a duševný stav. Nedostatok energie, v ktorejkoľvek podobe, týchto energetických centier spôsobuje zlyhávanie systému a telo ochorie. Toto zníženie energie môžeme cítiť omnoho skôr, než sa prejaví vo fyzickom tele ako ochorenie. Pokiaľ budeme tieto energetické centrá udržiavať v očistenom a energiou naplnenom stave, môžu nám pomôcť žiť blažený zdravý život bez chorôb a stresu. Tieto energetické centrá sú blokované našimi minulými bolesťami, utrpením, strachmi, obavami a láskami. Hlboké čistiace techniky a meditácie v priebehu programu, rozpúšťajú mentálne vzorce a obmedzujúce emócie, ktoré blokujú energiu prúdiacu v našich čakrách, čo vedie k fyzickým, duševným a psychickým ťažkostiam. 

Typy lístkov:

1. ONLINE vysielanie (34,9€)

  • 2 dňový (cca 20h) workshop cez ZOOM s Lektorkou medzinárodného programu, ktorá je vyškolená osvieteným majstrom priamo v Indii

2. Workshop naživo v Tatrách (199,9€)

  • Zažite workshop priamo v Tatrách s Lektorkou medzinárodného programu, ktorá je vyškolená osvieteným majstrom priamo v Indii
  • Cena zahŕňa stravu a občerstvenie
  • Cena nezahŕňa ubytovanie (možnosť byť ubytovaný v rovnakom uzavretom hoteli ako Dávid Zbojek a organizátori podujatia)

Teším sa na Vás v Tatrách!
Dávid Zbojek 😉